Manja slova Veća slova RSS
>

Informacija: Usavršavanje engleskog, njemačkog i italijanskog jezika-

Datum objave: 14.06.2006 12:00 | Autor: Nauka i tehnika

Ispis Štampaj stranicu


Jedan od prioritetnih zadataka Zavoda za medjunarodnu naučnu, prosvjetno-kulturnu i tehničku saradnju je osposobljavanje službenika u oblasti sistemskog razvoja Državne uprave.
Neophodan preduslov za uspješno sprovođenje reforme je dobro poznavanje stranih jezika. ZAMTES je, u okviru Programa obuke rukovodećih kadrova i službenika Državne uprave, organizovao usavršavanje engleskog, njemačkog i italijanskog jezika za službenike ministarstava.
Smatramo da usavršavanje stranih jezika predstavlja osnov za komunikaciju sa budućim partnerima sa kojima će se realizovati međunarodni projekti u raznim oblastima. Takođe, dobro poznavanje stranih jezika omogućiće dalje stručno usavršavanje državnih službenika.
Ustvari cilj ovog projekta je da se, u što kraćem vremenu, rukovodeći kadrovi i službenici Državne uprave osposobe da obavljaju komunikaciju na jednom od stranih jezika.

Inače Program obuke relizuje se u dvije faze
I faza tromjesečni intenzivni kurs stranog jezika u Crnoj Gori;
II faza studijski boravak u trajanju od 2 3 nedjelje u odgovarajućim školama u inostranstvu i mogućnost daljeg usavršavanja.
Naime prije tri godine, počeli smo obuku sa engleskim jezikom za koji zaista vlada najveće interesovanje. Organizovan je prvo tromjesečni intenzivni kurs srednjeg nivoa, jer zaposleni u Državnim organima već imaju odredjeno znanje. Kurs je organizovan u periodu od 19. aprila do 19 jula 2004. godine, održavao se tri puta nedeljno. (Pohadjalo ga je 48 kandidata, podijeljenih u 3 grupe).

Nakon završenog kurs , a u sklopu realizacije II faze, 10 kandiata, službenika ministarstava obavilo je studijski boravak u Velikoj Britaniji, Naime, Zavod je za realizaciju ove faze odabrao Mayflower College iz Plymouth-a, sa kojim imamo veoma uspješnu saradnju. Studijski boravak je trajao 3 nedjelje (25 časova nedjeljno 3 časa dnevno General English i 2 časa dnevno Specific English), u periodu od 8. do 26. novembra 2004. godine. ( smještaj, vize, putne karte itd.).Zbog velikog interesovanja za učenje njemačkog jezika, tokom prethodne dvije godine, organizovani su intenzivni tromjesečni početni i viši kurs njemačkog jezika. Nakon toga 5 kandidata obavilo je studijski boravak, usavršavanje njemačkog jezika, u Njemačkoj, čime je završen jedan ciklus kurseva. Zavod je odabrao školu Eurocentres, u Kelnu, (u periodu od 24. oktobra do 6. novembra 2005. godine.)

Naime, zbog velikog interesovanja za učenje njemačkog jezika, Zavod je i ove godine organizovao početni kurs njemačkog jezika za službenike ministarstava, čime je otpočeo novi ciklus. Kurs trenutno pohadja 25 kandidata.

Kursevi njemačkog jezika realizovani su u saradnji i uz finansijsku podršku Kancelarije Ambasade SR Njemačke u Podgorici, g.Bernharda Zobela, šefa Knacelarije, kome se ovim putem zahvaljujem na podršci.
Naime, g. Cobel nam je pružio finasijsku podršku i za novi ciklus kurseva njemačkog jezika , koji je u toku. Takodje je, sa njim dogoverna buduća saradnja, nastavak jezičke obuke i drugi oblici saradnje iz oblasti kulture, prosvjete i nauke.


Zavod je takodje organizovao i kurseve italijanskog jezika, tromjesečni početni kurs u periodu od 14. marta do 17 juna. 2005.godine, kao i viši Kurs italijansnkog jezika, koji je Zavod organizovao u periodu od 3. oktobra do 31. decembra ove godine .
U toku je realizacija II faze. Dakle, nakon završenih kurseva u našoj zemlji slijedi studijski boravak u Italiji. Ovaj put Zavod je odabrao školu STUDIO ITALIA, u Rimu. Svim učesnicima kursa biće dodijeljene diplome o pohadajnju, na sastanku koji će se održati u prostorijama Zavoda, u četvrtak 15. juna., Takodje će tom prilikom biti uručene karte, vize i ostala potrebna dokumentacija službenicima koji će boraviti u Rimu, na dvonedjeljnom usavršavanju italijanskog jezika, u periodu od 19. juna do 3. jula ove godine. Zavod pokriva troškove školarine, smještajua, puta i vize).


Zavod će i ubuduće nastojati da, shodno svojim finansijskim mogućnostima, nastavi ovu vrstu obuke, a nije isključeno, da će se organizovati, pored dosadašnjih i kursevi španskog i francuskog, jer zaista postoji veliko interesovanje za pohadjenje kurseva stranih jezika.